Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013

Άσκηση για βελτίωση της πάσας

Δημιουργούμε ένα γήπεδο 30Χ45μ. και το χωρίζουμε σε 3 πιο μικρά διαστάσεων 15Χ30μ. Τοποθετούμε σε κάθε γήπεδο 3 άσπρους που κάνουν επίθεση και από 1 μπλε που κάνει άμυνα. Οι παίχτες απαγορεύεται να περάσουν στο επόμενο τετράγωνο. Σκοπός της άσκησης είναι να να μπορέσουν να περάσουν την μπάλα από το ένα γήπεδο, στο δίπλα και από εκεί στο επόμενο, χωρίς οι μπλε να αποσπάσουν τη μπάλα.
Ξεκινώντας από το δεξιό γήπεδο, οι επιτιθέμενοι πρέπει να κυκλοφορήσουν τη μπάλα και να την μεταβιβάσουν στον κατάλληλο χρόνο στο επόμενο τετράγωνο. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν τότε πρέπει να δώσουν στήριγμα στον κάτοχο της μπάλας, μέχρι να δημιουργήσουν την κατάλληλη προϋπόθεση για να περάσουν τη μπάλα. όταν η μπάλα περάσει στο τελευταίο γήπεδο, γίνεται το ίδιο προς την ανάποδη κατεύθυνση.
Χρόνος άσκησης: 4Χ3 ( ανά 3΄αλλάζουν οι αμυντικοί).