Τρίτη, 25 Δεκεμβρίου 2012

Μοντέλο διαχωρισμού παιδικής προπόνησης


Στην ποδοσφαιρική ορολογία, όταν λέμε παιδιά εννοούμε τα παιδιά και τους έφηβους, ηλικίας 6 – 18 ετών, που είναι πριν την ενηλικίωση και την ενσωμάτωση με την πρώτη ομάδα. Η προπόνηση αυτή πρέπει να είναι εντελώς διαφορετική από αυτή της πρώτης ομάδας, αφού έχει διαφορετικό στόχο. Επίσης πρέπει να είναι βασισμένη σε βάθος χρόνου και να είναι ανάλογη με τις φάσεις ανάπτυξης.
            Ο κύριος στόχος της προπόνησης των παιδιών 10 – 12 ετών, είναι να πετύχουμε την ανάπτυξη της ικανότητας απόδοσης  σε συγκεκριμένους τομείς. Δουλεύουμε δηλαδή από τα γνωστά στα άγνωστα και από τα εύκολα στα δύσκολα. Οι συγκεκριμένοι αυτοί στόχοι είναι οι εξής:
  • Η βελτίωση της φυσικής κατάστασης και η μυϊκή συναρμογή
  • Η βελτίωση των τεχνικών και τακτικών ικανοτήτων
  • Η ψυχική και σωματική υγεία και
  • Η διαμόρφωση της προσωπικότητας και της επαγγελματικής νοοτροπίας του αθλητή.
Στο στάδιο αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί η πιεστική προπόνηση που σκοπό έχει την γρήγορη απόδοση, μπορεί να επηρεάσει την μελλοντική απόδοση του παιδιού.

Αν θέλαμε να χωρίσουμε την εξέλιξη των παιδιών με βάση τη πραγματική ηλικία, θα μπορούσαμε θα διακρίνουμε 6 φάσεις:
  1. Προσχολική περίοδος ( 3 - 7 χρονών)
  2. Πρώτη σχολική περίοδος (7-10 χρονών)
  3. Δεύτερη σχολική περίοδος (11 - 12 χρονών)
  4. Πρώτη φάση της εφηβείας (13 - 14 χρονών)
  5. Δεύτερη φάση της εφηβείας (15 - 16 χρονών)
  6. Εφηβεία (17 - 18 χρονών)
Θα πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι οι παραπάνω φάσεις δεν αποτελούν κριτήριο για τις προπονητικές επιβαρύνσεις, αφού όλα τα παιδιά δεν αναπτύσσονται το ίδιο.

Έτσι θα ήταν προτιμότερο να χωρίσουμε την εκπαίδευση μας σε 4 στάδια, ανάλογα με τον προπονητικό στόχο που έχουμε, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.


Στη συνέχεια κάνουμε τον ετήσιο προγραμματισμό μας , στον οποίο όμως θα αναφερθούμε σε μελλοντική μας ανάρτηση.