Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012

Πώς βλέπουμε το επίπεδο της Φυσικής Κατάστασης των ποδοσφαιριστών μας
Μετά τις δύο πρώτες ημέρες προπόνησης προσαρμογής των παικτών, πρέπει και επιβάλλεται να κάνουμε ένα test αξιολόγησης της Αερόβιας Αντοχής, για να δούμε σε ποιο επίπεδο βρίσκεται ο βασικός αυτός παράγοντας της Φυσικής κατάστασης και να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε το πρόγραμμα της προετοιμασίας κατάλληλα. Κατά την προσωπική μου άποψη το καλύτερο test είναι το test των 2.400 μ. Η εφαρμογή του είναι εύκολη και γίνεται στο γήπεδο. Αρχικά μετράμε την περίμετρο του γηπέδου και στην συνέχεια χωρίζουμε την ομάδα σε 5άδες ή 6άδες για να μπορούμε να ελέγχουμε καλύτερα την διαδικασία του test. Παροτρύνουμε τους παίκτες να τρέξουν την απόσταση των 2.400 μ. όσο το δυνατόν
πιο γρήγορα. Στο τέλος του test καταγράφουμε τους χρόνους που έκανε ο κάθε παίκτης και βάση αυτών και της ηλικίας τους, τους  κατατάσσουμε σε μια κατηγορία βάση των παρακάτω πινάκων

Η Μεγίστη Πρόσληψη Οξυγόνου (Μ.Π.Ο.), είναι η μεγίστη ποσότητα οξυγόνου που μπορεί να καταναλώσει ο ποδοσφαιριστής, όταν υποβάλλεται σε μέγιστες προσπάθειες, στην μονάδα του χρόνου δηλ. στο λεπτό, αποτελεί δε δείκτη της αερόβιας ικανότητα του παίκτη. Γνωρίζοντας λοιπόν τον χρόνο που ο ποδοσφαιριστής έτρεξε την απόσταση των 2.400 m, γνωρίζουμε ταυτόχρονα και την Μ.Π.Ο., βάση του παραπάνω πίνακα.
Βάση του παρακάτω πίνακα και αφού γνωρίζουμε και την ηλικία του ποδοσφαιριστή μπορούμε να αξιολογήσουμε την αερόβια ικανότητά του.
Αφού λοιπόν έχουμε αξιολογήσει το επίπεδο της Αερόβιας Αντοχής του κάθε ποδοσφαιριστή ξεχωριστά μπορούμε τώρα με ασφάλεια να χωρίσουμε την ομάδα σε group βάση των αποτελεσμάτων του test και να δουλέψουμε με ασφάλεια, βελτιώνοντας το επίπεδο της Αερόβιας Αντοχής, χωρίς να πιέζουμε τους ποδοσφαιριστές να τρέχουν κάποια μέτρα σε κάποιο συγκεκριμένο χρόνο, υπερβαίνοντας τις δυνατότητές τους.
Το πρόγραμμα που ακολουθεί, είναι πρόγραμμα Αερόβιας Αντοχής με μπάλα. Όπως ανέφερα και πιο πάνω θα πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη προσοχή στην εφαρμογή αυτού του προγράμματος γιατί εγκυμονεί κίνδυνους τραυματισμών και υπερβολικής κούρασης, αν δεν εφαρμοστεί σωστά.